Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xương hình chữ T (nhất là trong một miếng thịt bò)