Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ about, around) đứng ngồi uể oải
  chị ta đang ngồi uể oải trên chiếc ghế
  (+ in) thè (lưỡi); thè ra (lưỡi)

  * Các từ tương tự:
  loll around, loll of, lollipop, lollipop man, lollop, lolly