Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cocktail /'kɒkteil/  

 • Danh từ
  rượu cốc tay
  a cocktail party
  tiệc rượu cốc tay
  món cốc tay
  a prawn cocktail
  cốc tay tôm hồng (ăn với xốt mayonne làm món khai vị)
  a fruit cocktail
  cốc tay trái cây (ăn làm món tráng miệng)
  (khẩu ngữ) hỗn hợp
  a lethal cocktail of drugs
  một hỗn hợp thuốc chết người