Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  trìu mến
  a fond look
  cái nhìn trìu mến
  thích
  fond of music
  thích âm nhạc
  John rất thích bới lỗi người khác
  fond of somebody
  thích ai
  ngây ngô (hy vọng...)
  fond hopes of success
  hy vọng thành công ngây ngô

  * Các từ tương tự:
  fondant, fondle, fondler, fondling, fondly, fondness, fondue