Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người, vật được vuốt ve, mơn trớn