Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ôm ấp
  đôi tình nhân ôm hôn nhau và ôm ấp nhau trên ghế xofa
  cháu bé ôm ấp con búp bê vào lòng
  cuddle up [to (against) somebody (something)]; cuddle up [together]
  nằm sát vào, rúc vào
  cô bé rúc vào lòng mẹ
  họ nằm sát vào nhau dưới chăn
  Danh từ
  (số ít)
  sự ôm ấp, sự rúc vào nhau
  have a cuddle together
  ôm ấp nhau

  * Các từ tương tự:
  cuddlesome