Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vuốt ve âu yếm
  fondle a kitten
  vuốt ve âu yếm một con mèo

  * Các từ tương tự:
  fondler