Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fondue /'fɒndju:/  

  • Danh từ
    món chấm bánh mì (gồm pho-mát nấu chảy trộn với rượu vang và gia vị)
    nước xốt
    fish fondue
    nước xốt cá