Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] âu yếm
  he held her hand fondly
  anh âu yếm nắm tay nàng
  [một cách] ngây ngô
  chị ta ngây ngô tưởng rằng chị ta có thể thi đỗ mà không cần học