Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường là thuộc ngữ)
  hết sức yêu quý
  his adoring mother
  bà mẹ hết sức yêu quý của anh ta

  * Các từ tương tự:
  adoringly