Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái quạt
  vật hình quạt
  quạt máy
  it's so hotplease turn the fan on
  trời nóng quá, làm ơn bật quạt đi
  Động từ
  (-nn-)
  quạt
  lấy tờ báo quạt cho mát mặt
  fan a fire
  quạt lửa
  thổi hiu hiu lên
  cơn gió thổi hiu hiu lên mặt chúng tôi
  (+out) xòe (bài) ra như hình quạt
  fan the flames [of something]
  thổi (tình cảm) bùng lên
  fan out
  dàn rộng ra, trải rộng ra
  quân lính vừa tiến lên vừa dàn rộng ra
  Danh từ
  người say mê; người hâm mộ
  những người say mê bóng đá

  * Các từ tương tự:
  fan antenna, fan belt, fan club, fan heater, fan mail, fan vaulting, fan-blade, fan-in, fan-in loading