Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chó săn
  follow [the] hounds
  xem follow
  ride to hounds
  xem ride
  run with the hare and hunt with the hounds
  xem hare
  Động từ
  săn lùng
  bị các phóng viên săn lùng
  hound somebody (something) down
  săn lùng, truy lùng
  hound somebody out [of something]
  buộc ai phải rời khỏi cái gì
  anh ta buộc phải bỏ việc do có đối thủ ghe tị anh

  * Các từ tương tự:
  hound's-tongue, houndfish