Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thận trọng, sự cẩn thận
  bạn phải hết sức cẩn thận khi lái xe trong sương mù
  lời cảnh báo
  be dismissed with a caution
  bị cảnh cáo và thải hồi
  (cũ, khẩu ngữ) người buồn cười
  throw (fling…) caution to the wind
  thôi chẳng thèm thận trọng nữa (khi quyết định việc gì)
  Động từ
  nhắc nhở
  chị ta cảnh cáo cháu bé là không nên nói chuyện với người lạ
  (luật) cảnh cáo
  cảnh sát cảnh cáo tôi là đã lái xe quá tốc độ

  * Các từ tương tự:
  caution-money, cautionary