Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đờ đẫn, sự uể oải
  the heat induces torpor
  nóng gây uể oải

  * Các từ tương tự:
  torporific