Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pococurantism /'poukoukjuə'ræntizm/  

  • Danh từ
    tính thản nhiên, tính thờ ơ, tính hờ hững