Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ) (thường nghĩa xấu)
  có nốt đỏ ở mặt; có mụn ở mặt
  spotty youths
  những thanh niên có mụn ở mặt
  [có] đốm, lốm đốm
  a spotty table-cloth
  chiếc khăn bàn đốm bẩn