Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [xảy ra] từng cơn, [xảy ra] từng đợt, thất thường, chập chờn
  fitful showers of rain
  mưa rào từng cơn
  a fitful night's sleep
  giấc ngủ chập chờn

  * Các từ tương tự:
  fitfully, fitfulness