Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fitfulness /'fitfulnis/  

  • Danh từ
    tính chất từng cơn; tính chất từng đợt
    tính chất thất thường; tính chất chập chờn