Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occasional /ə'keiʒənl/  

 • Tính từ
  thỉnh thoảng
  he pays me occasional visits
  thỉnh thoảng nó ghé thăm tôi
  I drink an occasional cup of coffeebut usually I take tea
  thỉnh thoảng tôi uống một tách cà phê, nhưng thường thì tôi uống trà
  theo tình huống; vào dịp đặc biệt
  occasional verses
  thơ sáng tác vào dịp đặc biệt (như nhân lễ kỷ niệm sinh nhật…)

  * Các từ tương tự:
  occasional table, occasionalism, occasionalist, occasionality, occasionally