Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ phân từ của smite
  xem smite
  Tính từ
  (vị ngữ)
  smitten with something: bị day dứt
  bị hối hận về sự việc độc ác của mình day dứt
  smitten with somebody (something) (đùa) bỗng nhiên say mê
  I met Janet yesterdayand I'm rather smitten with her
  hôm qua tôi gặp Janet và bỗng nhiên tôi say mê nàng