Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-mm-)
  slam something to (shut)
  đóng sầm lại
  cửa đóng sầm lại
  slam the window [shut]
  đóng sầm cửa sổ lại
  đạp mạnh, ấn mạnh, ném phịch
  slam the brakes on
  đạp mạnh phanh
  anh ta ném phịch chiếc hộp lên bàn
  (khẩu ngữ) chỉ trích gây gắt
  vở kịch bị các nhà phê bình chỉ trích gay gắt
  slam (shut) the door in somebody's face
  xem door
  Danh từ
  (thường số ít)
  tiếng đóng sầm (cửa)
  tiếng đạp mạnh, tiếng ném mạnh
  the slam of a car door
  tiếng cửa xe đóng sầm lại

  * Các từ tương tự:
  slam-bang, slammer