Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được công nhận, được thừa nhận, được chấp nhận
  the recognized term
  thuật ngữ đã được chấp nhận
  (thương nghiệp) được tín nhiệm
  a recognized agent
  một đại lý được tín nhiệm