Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thừa nhận
  concede defeat
  thừa nhận là mình đã thua
  cho, nhường cho
  concede a privilege
  nhường cho một đặc quyền
  nhận thua cuộc, thua
  kỳ thủ nhận thua cuộc khi thấy mình lâm vào một thế cờ vô vọng

  * Các từ tương tự:
  concededly, conceder