Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bóc vỏ, gọt vỏ
  peel a banana
  bóc vỏ chuối
  peel a potato
  gọt vỏ củ khoai tây
  (+ away, off) tróc; tróc từng mảng; tróc lớp ngoài; bóc
  peel away the outer layer
  bóc lớp ngoài đi
  những quả cam này dễ bóc
  the label will peel off if you soak it in water
  nhãn sẽ tróc ra nếu anh ngâm vào nước
  sau khi tắm nắng, da tôi bắt đầu tróc từng mảng
  the walls have begun to peel
  tường đã bắt đầu tróc lớp ngoài đi
  keep one's eyes peeled
  xem eye
  peel off
  rời đội hình và quay về một phía
  một đội máy bay rời đội hình và quay sang tấn công máy bay ném bom địch
  peel [something] off
  (khẩu ngữ)
  cởi áo ngoài (khi thấy nóng, hoặc để tập thể dục…)
  peel off one's jersey
  cởi áo nịt len ra
  peel off and drive into the sea
  cởi áo ngoài ra và lao xuống biển
  Danh từ
  vỏ (trái cây, khoai tây…)
  lemon peel
  vỏ chanh

  * Các từ tương tự:
  peeler, peeling, peelings