Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (trong từ ghép)
    dụng cụ bóc vỏ, dụng cụ gọt vỏ
    a potato peeler
    dao gọt vỏ khoai tây