Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)
    vỏ bóc ra, bỏ gọt ra
    potato peelings
    vỏ khoai tây gọt ra