Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  số lượng nhỏ, chút ít
  achieve success with a modicum of effort
  giành được thành công với rất ít cố gắng
  với chút ít thông minh ai cũng có thể nhận ra điều đó