Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt)
  jot something down
  ghi nhanh
  anh ta ghi nhanh lên tờ báo địa chỉ của nàng
  Danh từ
  (số ít)
  chút, chút xíu, tí
  not a jot
  không chút nào, không tí nào

  * Các từ tương tự:
  jotter, jotting, jottings, jotun