Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít; thường trong câu phủ định)
  chút nào, tí nào
  he does care not a whit for public opinion
  nó chẳng quan tâm chút nào đến dư luận

  * Các từ tương tự:
  Whit, white, white alloy, white ant, white bear, white blood cell, white coal, white coffee, white corpuscle