Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  trắng, bạch, bạc
  tường sơn trắng
  her hair has turned white
  tóc bà đã bạc
  [thuộc] dân da trắng
  (+ with) trắng bệch, tái mét
  he was white with fury
  nó tái đi vì giận
  black and white
  xem black
  bleed somebody white
  xem bleed
  show the white feather
  xem show
  [as] white as a sheet
  nhợt nhạt, tái mét
  she went as white as a sheet when she heard the news
  khi nghe tin ấy chị ta tái mét đi
  [as] white as snow
  trắng như tuyết, bạc trắng
  an old man with hair as white as snow
  một ông già tóc bạc trắng
  Danh từ
  màu trắng; thuốc nhuộm trắng
  quần áo trắng
  dressed all in white
  mặc quần áo trắng
  lòng trắng (trứng)
  tròng trắng (con mắt)
  người da trắng
  whites
  (số nhiều)
  bộ đồ trắng (đặc biệt bộ đồ thể thao, chơi quần vợt…)

  * Các từ tương tự:
  white alloy, white ant, white bear, white blood cell, white coal, white coffee, white corpuscle, white dwarf, white elephant