Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ lặt vặt; chuyện vặt
  tôi đã mua một số thứ lặt vặt để làm vật kỷ niệm
  cãi nhau về những chuyện vặt thì thật là dại dột
  số tiền nhỏ
  it costs a mere trifle
  cái đó chỉ giá một món tiền nhỏ
  bánh xốp trái cây kem sữa
  a trifle
  một chút, một tí
  this dress is a trifle short
  chiếc áo này ngắn một chút
  try turning the key a trifle [more]
  cố xoay chìa khoá một chút nữa đi
  Động từ
  (+ with)
  coi thường; đùa giỡn
  he's not a man to trifle with
  ông ta không phải là một con người có thể coi thường được đâu
  it's wrong of you to trifle with her affections
  anh thật là sai, cứ đùa giỡn với cảm tình của cô ta hoài

  * Các từ tương tự:
  trifler