Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người điên
  người đam mê, người có tật sính làm gì
  she's a football maniac
  chị ta là một người đam mê bóng đá
  người rồ dại
  that maniac drivers far too fast
  anh chàng rồ dại kia lái xe quá nhanh

  * Các từ tương tự:
  maniacal, maniacally, -maniac