Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cô lập, cách ly, tách ra
  khi một người mắc bệnh nhiễm khuẩn anh ta thường được cách ly [khỏi các người khác]
  các nhà khoa học đã tách ra được vi-rút gây bệnh dịch

  * Các từ tương tự:
  isolated