Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ostracize /'ɒstrəsaiz/  

  • Động từ
    khai trừ (khỏi một nhóm, một câu lạc bộ…); tẩy chay