Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the fray
  (số ít) (tu từ hoặc đùa)
  cuộc đánh nhau, cuộc tranh cãi
  enter (jointhe fray
  tham gia vào cuộc tranh cãi; tham gia vào cuộc đánh nhau
  Động từ
  [làm cho] bị sờn xơ ra
  vải này dễ bị sờn xơ sợi ra
  [làm cho] trở nên căng thẳng, [làm] phát cáu lên
  quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên căng thẳng qua một loạt những sự hiểu lầm

  * Các từ tương tự:
  fraying