Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cọ mòn (vải …); làm trầy (da …); mài mòn (đá …)