Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

finance /'fainæns/ /fi'næns/  

 • Danh từ
  tài chính
  the Minister of Finance
  bộ trưởng bộ tài chính
  finance for something
  tiền tài trợ
  tiền tài trợ cơ quan y tế nhà nước
  finances
  (số nhiều)
  nguồn tài chính
  nguồn tài chính của hãng có vững không?
  Động từ
  cấp vốn, tài trợ
  kế hoạch này được chính phủ tài trợ cho một phần

  * Các từ tương tự:
  finance company, Finance Corporation for Industry, Finance deepening, Finance house, Finance houses market