Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) công việc buồn chán; công việc vất vả
  I've got to tidy my roomWhat a fag!
  tôi phải dọn dẹp phòng, công việc chán thật!
  (từ Anh, khẩu ngữ) thuốc lá
  (từ Anh, cũ) thằng đàn em (học sinh lớp dưới phải phục vụ học sinh lớp trên ở một số trường trước đây)
  (từ Mỹ)(như faggot)
  xem faggot
  Động từ
  (-gg)
  fag [away] [at something (at doing something)]
  (khẩu ngữ)
  làm công việc vất vả
  làm việc vất vả ở cơ quan
  fag for somebody
  làm đàn em cho ai
  fag somebody (something) out
  (khẩu ngữ)
  làm cho (một người, một con vật) mệt nhoài
  chạy làm cho tôi chóng mệt nhoài ra

  * Các từ tương tự:
  fag-end, fagger, faggery, faggot, fagin, fagot, fagoting