Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tuyệt chủng (loài vật)
  tắt (núi lửa, lòng say mê…)
  chẳng có gì có thể nhen nhóm lại lòng say mê đã tắt của nàng

  * Các từ tương tự:
  extinction, extinctive