Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] dễ dàng
  I can easily finish it tonight
  tôi có thể dễ dàng hoàn tất việc đó tối nay
  [một cách] chắc chắn
  it's easily the best film I've seen this year
  chắc chắn đó là cuốn phim hay nhất mà tôi đã xem năm nay
  có thể
  đó có thể là câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm