Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] rõ ràng, [một cách] dứt khoát
  she states her views very definitely
  chị ta phát biểu dứt khoát quan điểm của mình
  [một cách] chắc chắn
  that is definitely correct
  cái đó chắc chắn là đúng
  (khẩu ngữ)(trong câu trả lời cho một câu hỏi) hẳn là thế, tất nhiên
  "are you coming?" "definitely"
  "anh có đến không?" "tất nhiên là có"