Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  chắc hẳn; rất có thể
  can he hear us? -"probably not"
  "hắn có nghe chúng ta không nhỉ?"-"chắc hẳn là không"
  "will you be coming?"-"Probably"
  "anh có đến không?"-"rất có thể"