Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (cách viết khác præps)
  có lẽ; có thể
  có thể tối nay thời tiết sẽ thay đổi
  perhaps you would be kind enough to
  …xin anh vui lòng…(cách nói lễ phép của would you…?)