Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bánh patê, bánh nướng
  easy as pie
  xem easy
  eat humble pie
  xem humble
  have a finger in every pie
  xem finger
  pie in the sky
  (khẩu ngữ)
  sự kiện không chắc sẽ xảy ra; việc trời ơi
  ý kiến của họ về cải tổ hệ thống nhà tù thật là việc trời ơi

  * Các từ tương tự:
  pie chart, pie-dog, pie-eyed, piebald, piece, Piece rates, piece-goods, piece-work, piece-worker