Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đông đúc, đông người
  xe búyt đông người
  (nghĩa bóng) đầy ắp, đầy
  những ngày đầy hoạt động
  life crowded with great events
  cuộc đồi đầy những sự kiện lớn