Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ấn, đẩy, thọc, len
  thrust the hands into the pockets
  thọc tay vào túi
  thrust the needle of the syringe into the arm
  thọc kim tiêm vào cánh tay
  he thrust [his awaythrough the crowd
  anh ta len qua đám đông
  my objections were thrust aside
  những lời phản đối của tôi bị gạt sang một bên
  thrust something at somebody; thrust somebody with something
  đâm một nhát (gươm…)
  the mugger thrust at his victim with a knife
  tên trấn lột dùng dao đâm vào nạn nhân
  thrust something (somebody) on (upon) somebody
  bắt chấp nhận, bắt đồng ý
  cô ta khá bực mình phải tiếp thêm ba người khách đến một cách đột nhiên
  Danh từ
  sự ấn, sự đẩy, sự thọc
  killed by a bayonet thrust
  bị giết bởi một nhát thọc lưỡi lê
  sự tấn công dữ dội (trong trận chiến hay trong thi đấu)
  cuộc thọc sâu vào lãnh thổ đối phương
  lời đã kích
  một bài diễn văn đầy những lời đả kích chĩa vào chính phủ
  lực đẩy (của động cơ máy bay…)
  sức ép (giữa các bộ phận trong một cơ cấu)
  thrust of something
  điểm chính, chủ đề
  what was the thrust of his argument?
  điểm chính trong lập luận của anh ta là gì nhỉ?
  cut and thrust
  xem cut

  * Các từ tương tự:
  thruster