Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đàn (chim, cừu…)
  a flock of wild geese
  một đàn ngỗng trời
  đám đông
  dân chúng kéo đến rất đông để xem đám rước hoàng gia
  các con chiên, giáo dân
  a priest and his flock
  giáo sĩ với các con chiên của mình
  Động từ
  tụ tập, tập trung
  vô số chim tập trung đến bên hồ
  Danh từ
  cụm, túm (bông, len…)
  len bông dùng nhồi nệm
  a flock mattress
  tấm nệm nhồi bông

  * Các từ tương tự:
  flock-bed, flock-master, flock-paper, flocky