Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ & phó từ
  (vị ngữ), phó từ (cũ)
  sai, hỏng
  something seems to be amiss, can I help?
  Có gì đó hình như hỏng, tôi giúp được một tay chứ?
  [not] come (go) amiss
  [không] đúng lúc
  a new pair of shoes wouldn't come amiss
  một đôi giày mới lúc này thì không đúng lúc đâu
  take something amiss
  bị xúc phạm, phật ý
  would she take it amiss if I offered to help?
  Liệu bà ta có phật ý nếu tôi đề nghị giúp đỡ không?