Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sau cùng, cuối cùng, chót
  ultimate decision
  quyết định cuối cùng
  cơ bản
  ultimate cause
  nguyên nhân cơ bản
  (khẩu ngữ) tột bực
  ultimate stupidity
  sự ngốc nghếch tột bực
  Danh từ
  (số ít)
  the ultimate [in something]
  (khẩu ngữ)
  cái tột bậc, cái cao cấp nhất
  gạch men này là loại cao cấp nhất trong kiểu thiết kế nhà bếp hiện đại

  * Các từ tương tự:
  ultimately