Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ở giai đoạn cuối (bệnh nặng)
  terminal cancer
  bệnh ung thư ở giai đoạn cuối
  cuối học kỳ
  terminal examinations
  những kỳ thi cuối học kỳ
  vạch giới hạn, đánh dấu giới hạn
  a terminal marker
  cột mốc [đánh dấu] giới hạn
  Danh từ
  trạm cuối (xe buýt…); ga cuối (xe hoả)
  trạm đưa đón khách (hàng không)
  đầu (dây dẫn)
  battery terminal
  đầu (cực) ắc quy
  thiết bị đầu cuối (máy điện toán)

  * Các từ tương tự:
  terminally